Soluții provizorii de lungă durată

Coroane/punți din PMMA.

Aceasta este soluția pentru o lucrare provizorie fixă. Acestea pot fi executate atât pre-chirurgical cu ajutorul uni wax-up în care se poate stabili cu aproximație viitoarea poziție din p.d.v. protetic al implantelor, cât și postchirurgical prin amprentare.

Proteze unidentare.

Pentru cazurile de edentație intercalete, situate în general în zona laterală executăm proteze unidentare Kemmeny cu pelote sau croșete din sârmă. Protezele pot fi rigide sau flexibile.

Proteze totale/parțiale .

în situațiile de protezare provizorie de lungă durată a edentaților total sau subtotal. Protezele pot fi rigide sau flexibile, cu retenție pe croșete sau pelote în cazul pacienților edentați parțial.

Soluții provizorii de scurtă durată

Coroane din acrilat.

Este o soluție provizorie pe care o oferim gratuit pentru a proteza, pentru o scurtă perioadă de timp (din momentul în care se prepară bonturile și până la finalizarea lucrărilor), funcțional și estetic pacientul. Spre deosebire de PMMA, aceste coroane nu sunt recomandate pentru conformarea mucoasei sau post chirurgical, datorită monomerului cu rol în polimerizare și care este iritant pentru mucoase.