Metalo-ceramică pe implant

Coroane cimentabile cu metal laser sinterizat.

Lucrările protetice fixe pe implant se execută exclusiv din metal realizat prin laser-sinterizare pe bonturi protetice pre-frezate cu prag sau frezate de noi. Cel mai marea avantaj al folosirii acestui tip de metal este adaptarea foarte buna (5 microni) a metalului cu închidere pe prag aproape perfectă

 

Coroane one-peace cu metal laser sinterizat.

Acest tip de lucrări pe implant sunt cu fxare în cavitatea bucală prin înșurubare, ceea ce oferă multe avantaje, printre care amintim eliminarea riscului apariției periimplantitei din cauza cimentului, rezolvarea simplă a situațiilor în care se desurubează bontul protetic.

Pentru situațiile în care axa implantului conduce orificiul de acces pe o față vizibilă a dintelui folosim bonturile protetice din sistemul Dynamic Abutment. Aceste sisteme oferă posibilitatea înșurubării coroanei în unghi de până la 30 grade, ele au aplicativitate atât pentru coroanele unice, punți dar și pentru overdentures.

Suprastructură metalo-ceramică.

Se execută atăt prin metoda clasică, cât și prin cea CAD-DLS. Structura metalică se acoperă cu ceramică atât pentru construcția dinșilor cât și a crestei edentate.

Zirconiu pe implant

Coroane cimentabile din zirconiu (monolitic/ceramică pe zirconiu).

Coroanele pe structură de zirconiu se cimentează pe bontul protetic prin thnica clasică. Avantajele acestei soluții sunt atât adaptarea foarte bună la pragul freazat al bontului, estetica și biocompatibilitatea specifică a zirconiului la un preț acesibil.

Coroane ”one-piece” din zirconiu.

Coroana în forma anatomică(în cazul coroanelor din zirconiu monolitic) sau reduse se cimentează extrabucal cu soluții specifice pe platforma implantului ( diferită în funcție de tipul implantului ) din titan, iar dacă se optează pe coroană din zirconiu acoperit cu ceramică, aceasta se depune în straturi peste bont.

Suprastructură din ceramică pe zirconiu.

Se execută aprin metoda CAD-CAM din zirconoiu care ulterior este acoperit cu ceramică. În dreptul implantelor dentare se lipește extraoral platforma specifică din titan.

Proteze mobilizabile pe implant

Proteză mobilizabilă.

La aceste cazuri utilizăm ca sisteme de retenție atât bare Dolder, capse și locatori. Deasemenea scheletul metalic poate fi laser-sinterizat ori executat manual. Proteza este confecționată cu materiale de înaltă calitate și garniturile de dinți utilizate sunt cele produse de compania Vita.

Proteză fixată prin înșurubare.

Pentru a executa aceste tipuri de lucrări utilizăm tehnica clasică de turnare sau tehnica CAD-DLS. În funcție de caz folosim abutmenturile ”Dynamic” sau cele specifice fiecărui tip de implant. Protezele sunt fixate prin înșurubare pe implant.

Soluții provizorii de lungă durată

Coroane/punți din PMMA.

Aceasta este soluția pentru o lucrare provizorie fixă. Acestea pot fi executate atât pre-chirurgical cu ajutorul uni wax-up în care se poate stabili cu aproximație viitoarea poziție din p.d.v. protetic al implantelor, cât și postchirurgical prin amprentare.

Proteze unidentare.

Pentru cazurile de edentație intercalete, situate în general în zona laterală executăm proteze unidentare Kemmeny cu pelote sau croșete din sârmă. Protezele pot fi rigide sau flexibile.

Proteze totale/parțiale .

în situațiile de protezare provizorie de lungă durată a edentaților total sau subtotal. Protezele pot fi rigide sau flexibile, cu retenție pe croșete sau pelote în cazul pacienților edentați parțial.