Coroană metalo-ceramică laser-sinterizată

Integral fizionomică.

Tehnica SLS(Selective Laser Sintering) este utilizată pentru execuția structurilor metalice din CrCo (mai multe despre SLS găsiți AICI ). Coroanele și punțile sunt executate cu o marjă de eroare de până în 5 microni. Sunt utilizate în special pentru preparațiile cu prag, unde închiderea este esențială, dar și pntru alte tipuri de preparații unde adaptarea este de asemenea foarte bună. Ceramica utilizată este Vita VM13 și Noritake, o ceramică de calitate superioară, ceramică feldspatică, cu o duritate asemănătoare cu a dintelui natural și o estetică deosebită datorată complecxității de straturi și coloranți pe care îi conferă.

 

Coroană metalo-ceramică clasică

Integral fizionomică.

Lucrările metalo-ceramice executate prin tehnica clasică (modelare și turnare prin inducție) o utilizăm încă la scară largă. Rezultatele bune pe care le au scheletele metalice, se datorează în primul rând experienței tehnicienlor dentari dar și a materialelor de calitate superioară pe care le utilizăm. Metalul utilizat este CrCo, un aliaj care nu este alergenic. Componenta fizionomică este ceramica Vita VM13.

Fațete ceramice.

Coroanele metalice cu fațete ceramice sunt lucrări protetice cu menirea de a înlocui lucrările metalo-acrilice. Acestea sunt executate cu metal CrNi, fața vestibulară este acoperite cu ceramica Vita VM13. Prețul redus al acestor lucrări le face perfecte pentru cazurile sociale, oferind pacientului o lucrare cu un grad estetic ridicat (comparativ cu al lucrărilor metalo-acrilice ) și o biocompatibilitae superioară prin lipsa resturilor de monomeri din acrilat și a calității ceramicii de fuziune chimică cu metalul și de a nu fi poroasă.