Certificat de garanție

Laboratorul nostru atașează la fiecare lucrare protetică executată un certificat de garație prin care ne asumăm, în parteneriat cu medicul dentist, succesul tratamentului de reabilitare protetică.
Certificatul de garanție este unul generat de programul pe care îl folosim pentru gestionarea fluxului de lucrări. Pe acest certificat apare inclusiv sigla clinicii de medicină dentară.

Certificat de conformitate

Deasemenea oferim pentru fiecare lucrare și un certificat de conformitate care atestă calitatea materialelor folosite precum și a respectării cu strictețe a tuturor rigorilor în executarea fiecărei etape pentru confecționare protezelor fixe sau mobile/mobilizabile.